Årbok 2018 og kalender 2019

c3a5rbok-2018-hjemmeside.jpgFjorden og skogen er røde tråder i «Årbok for Mosvik 2018». Årets lille sensasjon er artikkelen hvor arkeolog Heidrun Stebergløkken fra NTNU Vitenskapsmuseet avslører at det er funnet en ny, trettende fiskefigur blant den 4000 år gamle bergkunsten i Kvennavika. Fra nyere tid kommer artikler om ferjeruta over Skarnsundet, «skiløping da vi var små» og skipsadopsjon på Framverran skole. Redaktøren, Morten Olsen Haugen har skrevet om «Setre i Verran», med utgangspunkt i et gammelt manuskript fra 1934. I alt har 25 personer vært involvert i arbeidet med årboka.

Dette er 32. årgang med årbok, og 26. årgang med lokalhistorisk kalender. Per Vennes og Arnold Lorentsen har vært kalenderredaktører, og byr på 25 bilder fra 1930 til 2017. Årets blinkskudd er august-bildet som viser Einar Jenssen smilende på Vinje bruks første skurtresker, anno 1964.

Årbok og kalender lanseres på møte i Mosvik museums- og historielag tirsdag 27. november på Kaldalstua.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert

Ferjeminner

Johan Marius Braseth

Skipper Johan Marius Braseth til rors på ferja. Bildet tilhører Lars Braseth.

Lørdag 30. juni åpner sommerens utstilling på Mosvik museum. Temaet er «ferjeminner».

Utstillingen byr på en miks av fotografier, uniformer, gamle ferjebilletter og en modell av ferja og ferjelemmen. Det gikk ferje i Skarnsundet – mellom Vangshylla og Kjerringvika – fra 1958 til 1991. I alt har seks ferjer betjent dette sambandet, som de første årene også omfattet Venneshamn.

– Som et liten bygdemuseum er det vår plikt å fortelle historiene fra egen bygd og vår lokale historie. Vi vet av erfaring at våre nære fortids historie er populær, og at slike små utstillinger vekker lysten til å dele minner.

Museet holdes åpent seks lørdager i sommer, fra 30. juni til 4. august.

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert

Stiftelsesårsmøte Mosvik museums- og historielag

I 39 år har Mosvik historielag arbeidet til beste for bygda og bygdas historie. Vi har jobbet på mange ulike måter, og tatt ansvar for ulike arbeidsoppgaver. Vi kan stolt se tilbake på arbeid med bygdebok, årbok, kalendre, skilting i utmark, innsamlede stedsnavn og foredragskvelder.

Etter at Mosviktun museumslag inviterte oss til samarbeid og sammenslåing er vi klare for nye oppgaver med museumsbygg, museumssamlinger og utstillinger.

Bli med oss onsdag 13. juni kl 19 på Kaldalstua når vi starter en ny fase i arbeidet for bygda vår! (Du kan trygt møte opp på årsmøtet; valgkomiteen er ferdige med sitt arbeid, og alle poster er bemannet – ingen trenger å frykte at de skal bli offer for et benkeforslag.)

Hvis du vil møte forberedt, kan du lese sakspapirene her:

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert

Årsmøte 27. februar 2018

2017-11-15 12.48.58Mosvik historielag inviterer til årsmøte tirsdag 27.2. kl 19 på Kaldalstua.

Styret kan se tilbake på et godt år med medlemsvekst, utgivelser og 9 godt besøkte møter. Regnskapet viser et overskudd på 46.000 kr, med samlede inntekter på 110.000 kr.

Fire av de fem i dagens styre foreslås gjenvalgt, mens ei foreslås som nytt styremedlem.

Du er kanskje mest opptatt av forslaget om sammenslåing av historielag og museumslag!? Styret håper på en god diskusjon, og vil ta med seg momentene derfra i mer konkrete diskusjoner med museumslaget om eventuell sammenslåing.

Etter at selve årsmøtet er ferdig, skal bygdebokforfatteren Astrid Wale presentere utvalgte smakebiter fra den kommende boka «Bygd i bevegelse. Inderøys (og Mosviks) historie 1800–1935».

Ellers blir det kaffe og karbonadesmørbrød, i tråd med tradisjonen på årsmøtene. Vel møtt.

Sakspapirene finner du her: Årsmelding Mosvik historielag 2017 og årsmøtepapirer 27 feb 2018.

 

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert

Årbok 2017 og kalender 2018

Lokalhistorisk kalender 2018 og Årbok 2017 lanseres på vårt møte på Kaldalstua tirsdag 28. november.

I årboka finner du artikler om historie fra bygda vår: regulering av Mossa, utvandrerminner, frikirka, butikkmuseet i Venneshamn, flyktninger til Sverige, hoppbakker, og «Mosvik anno 1977». Nytt i år: «2017 i bilder»: 1. klasse, konfirmanter og gullkonfirmanter.

Kalender 2018 har tradisjonell primstav-design, gamle og nye klassebilder, 2 konger på framsida, 1 statsminister, USAs president, en HV-øvelse og mye annet. Årets sitater og visdomsord er hentet fra Martin Kvennavika.

Årbok og kalender koster 125 kr hver. Du kan kjøpe dem hos COOP Mosvik, på bokhandel i Steinkjer, eller direkte fra vår kasserer Øyvind Løkken.

2017-11-15-12-48-58.jpg

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert

Smaahistorier om dyr

I juli 2016 utga Mosvik historielag en ny utgave av den glemte memoarboka «Smaahistorier om dyr» fra 1909. Forfatteren Antonie Løchen vokste opp på Sundnes i Inderøy, med en mor fra Vinje bruk i Mosvik.

smaahistorier

Antonie Løchen (1850-1933) bosatte seg som voksen i Trondheim; hvor hun ble kvinnesakspioner, dyreverner og en av Norges første kvinnelige lokalpolitikere. Hennes erindringsbok inneholder flere små historier som «Benedikt og ulvene» og «Inger gjæterpike og bjørnen».

– Vi tror at mange vil ha glede av denne «tidsreisen» til dramatiske hendelser i gamle Mosvik og Inderøy sier Jorid Klette Berg, leder i Mosvik historielag. Boka ble utgitt i 1909, men mange av historiene er fra første halvdel av 1800-tallet. Noen er fra Vinje bruk, andre foregår på Sundnes, på Munkholmen og på gjeting i Beitstadfjellene.

Bokutgivelsen lanseres under bygdadagen i Mosvik lørdag 23. juli.Boka kan kjøpes på COOP Mosvik, eller ved å kontakte historielaget. Boka koster 100 kr.

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert

Årsmøte 2017

Mosvik historielag inviterer medlemmer og andre interesserte til årsmøte tirsdag 28. februar kl 19.00 på Kaldalstua.

2016-11-30-13-22-37

På novembermøtet feiret vi bind 4 av bygdeboka. Spesialkake måtte til!

. Etter årsmøtesakene skal Grethe B. Myrabakk vise bilder av «Bygda vår, sett med Grethes øyne».

Nedenfor kan du lese årsmelding, regnskap og de andre årsmøtepapirene.

Kortversjonen er at vi kan se tilbake på et aktivt år med 9 foredragskvelder og fire utgivelser. Vi tar bygdas historie på alvor, og har i løpet av året både vært på nattelysning ved bergkunsten i Kvennavika, hørt om herregårdsminner, rutebåttida og hørt Gunnar Viken kåsere om barndomsminner. Laget har også fullført bygdebok for Mosvik med fjerde bind.

Jorid Klette Berg har vært leder i laget siden starten i 1979. Hun trekker seg nå, og vil bli takket av årsmøtet for langvarig og trofast innsats. Som ny leder foreslås Morten Olsen Haugen, som har vært sekretær i laget de siste 4 årene. Han har bodd i Mosvik i 6 år, og arbeider ved Nord-Trøndelag fylkesbibliotek på Steinkjer.

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert